Tilgang til NTNU programfarm krever VPN.

Lær/se hvordan du du kobler opp til NTNUs VPN: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Installere+VPN

Access to NTNU software farm requires VPN.

Learn how to connect to NTNU VPN: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Install+vpn